USLUGE SADNJE

12
Prikaz:
Napomena: Uslugu proljetne sadnje potrebno je naručiti i platiti najkasnije do 15. svibnja, a sadnja se vrši do kraja svibnja. Uslugu jesenske sadnje potrebno je naručiti i platiti najkasnije do 15. listopada, a sadnja se vrši do kraja listopada. Da bi se naručila usluga sadnje potrebno je imati odgovarajuću žardinjeru sa zemljom, ili zemljanu ispunu na nadgrobnom uređaju