USLUGE DOSTAVE BUKETA I ARANŽMANA

4
Prikaz:
Napomena: Uslugu dostave buketa i aranžmana je potrebno naručiti i platiti najmanje 48 sati prije željenog termina izvršenja usluge. Usluga se može izvršiti samo radnim danom i to ponedjeljak do subota.

USLUGA DOSTAVE ŽIVOG ARANŽMANA

Šifra: USL5.5
500,00 kn 66,36 EUR

USLUGA DOSTAVE UMJETNOG ARANŽMANA

Šifra: USL5.6
500,00 kn 66,36 EUR

USLUGA DOSTAVE ŽIVOG ARANŽMANA

Šifra: USL5.7
400,00 kn 53,09 EUR

USLUGA DOSTAVE UMJETNOG ARANŽMANA

Šifra: USL5.4
400,00 kn 53,09 EUR