USLUGE ČIŠĆENJA

1
Prikaz:
Napomena: Uslugu čišćenja je potrebno naručiti i platiti najmanje 48 sati prije željenog termina izvršenja usluge. Usluga čišćenja može se izvršiti samo radnim danom i to ponedjeljak do petak, i pod povoljnim vremenskim uvjetima.

USLUGA ČIŠĆENJA GROBNOG MJESTA

Šifra: USL1.1
100,00 kn 13,27 EUR