USLUGA DOSTAVE SREDNJEG BUKETA U POSTOJEĆU VAZU


svježe cvijeće: 5 margareta, 1 grana gipsofile i 1 grana zelenila

Brand: Parkovi
Šifra: USL5.1
80,00 kn
Besplatna dostava