Novosti

Međunarodna konferencija „Varaždin Green Days„ 6. i 7. listopada u Varaždinu
21. rujna 2022. Komentari - 0
U četvrtak 6. listopada u Varaždinu započinju „Varaždin Green Days” - konferencija koja će okupiti jedinice lokalne samouprave, djelatnike hrvatskih komunalnih poduzeća i stručnjake s područja ove značajne djelatnosti, kako bi im približila novitete iz struke te omogućila razmjenu iskustava i tehničkih rješenja.
Natječaj za zapošljavanje
20. rujna 2022. Komentari - 0
Objavljen je natječaj za zapošljavanje na više radnih mjesta.
Natječaj za prodaju vozila
1. rujna 2022. Komentari - 0
Objavljen je natječaj za prodaju vozila u vlasništvu Parkova d.o.o.
Natječaj za prodaju napuštenih grobnica na Varaždinskom groblju
30. kolovoza 2022. Komentari - 0
Objavljen je natječaj za prodaju napuštenih grobnica na Varaždinskom groblju.

Pravo na pristup informacijama kojima raspolažu Parkovi d.o.o.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA KOJIMA RASPOLAŽU PARKOVI d.o.o.


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013., 85/2015.). Na temelju njega sve informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama. 


Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem neposrednog usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje. Zahtjevom se mora točno označiti informacija za koju se želi izvršiti upit.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.


Ako je zahtjev podnesen usmeno o tome će se sastaviti zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja o zahtjevu će se sastaviti službena zabilješka.

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. ovog Zakona, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade.


Kriterije za određivanje visine naknade i način naplate naknade iz stavka 2. gore navedenog članka, propisat će  Povjerenik.

Prihodi od naknada ostvarenih na temelju stavka 2. gore navedenog članka, prihodi su tijela javne vlasti.


Zahtjev na pristup informaciji može se uputiti službeniku za informiranje:

  • na adresu Parkovi d.o.o.., Hallerova aleja 8, 42000 Varaždin
  • na adresu elektroničke pošte - info@parkovi.eu 
  • ili radnim danom od 7:00 do 15:00 sati na adresi Parkovi d.o.o. Hallerova aleja 8, 42000 Varaždin ili na telefon/telefaks +385 42 332 787.


Gordana Kranjčić, zaposlena na radnom mjestu voditelj financija i računovodstva, imenovana je za službenika za informiranje u trgovačkom društvu Parkovi d.o.o., kao tijelu javne vlasti.


Zahtjev za ispravak ili dopunu informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Zahtjev za pristup informacijama


Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama nalaze se na slijedećim linkovima:

- Izvješće za 2014. godinu

- Izvješće za 2015. godinu

- Izvješće za 2016. godinu

- Izvješće za 2017. godinu

- Izvješće za 2019. godinu

- Izvješće za 2020. godinu

- Izvješće za 2021. godinu