Novosti

Preoblikovanje tvrtke Parkovi
28. srpnja 2021. Komentari - 0
Poštovani korisnici naših usluga i poslovni partneri!
Ovim putem Vas obavještavamo da je dana 21.07.2021. godine izvršena promjena pravne forme Društva Parkovi d.d., odnosno preoblikovanje iz dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću.
Projekt: Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“
3. svibnja 2021. Komentari - 0
Parkovi d.d. partner su na projektu Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi  „Arboretum Opeka“. Projekt je vrijedan 49.363.724,91 kuna, a financiran je iz ESF fonda.
Parkovi d.d. su i ove godine podržali akciju udruge "Zasadi stablo, ne budi panj"
8. ožujka 2021. Komentari - 0
Parkovi d.d. i ove godine uključili su se u akciju udruge "Zasadi stablo, ne budi panj",  a u sklopu koje se diljem cijele Hrvatske, u periodu od 1. do 7. ožujka provodila kampanja sadnje stabala. Sama akcija pokrenuta je kako bi se razvila ekološka svijest o klimatskim promjenama i stvorilo kolektivno zadovoljstvo zbog usmjerenosti na očuvanje okoliša.
Novo u ponudi - Poklon bon Parkova!
25. rujna 2020. Komentari - 0
U dilemi ste što pokloniti? Nedostaje vam vremena za kupnju poklona? Razveselite drage osobe poklon bonom Parkova!
Ukoliko ne znate što pokloniti, poklon bonom Parkova sigurno nećete pogriješiti!

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću informacija

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću informacija


Poslovni uspjeh Parkova d.o.o. počiva na zalaganju i uspostavi odgovornosti cjelokupnog radnog kolektiva na svim razinama organizacije u postizanju zadovoljstva svih zainteresiranih strana kvalitetnim i ekološki prihvatljivim:

 • održavanjem javnih zelenih površina
 • održavanjem groblja i obavljanjem pogrebnih poslova
 • proizvodnjom i prodajom bilja.


Postizanje zadovoljstva svih zainteresiranih strana nastojimo ostvariti kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću informacija, uzimajući u obzir sve aspekte rizika.


Sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću informacija je tako uspostavljen i održavan da zaposlenici na svim razinama, na čelu s Upravom, imaju obvezu: 

 • zadovoljavati zakone i druge obvezujuće propise
 • zadovoljavati zahtjeve i potrebe korisnika i kupaca
 • sprječavati onečišćenja okoliša, ugrožavanje zdravlja i sigurnosti ljudi te odgovorno gospodariti svim resursima, osobito prirodnim, kroz značajne aspekte okoliša
 • preventivno djelovati u smislu sprječavanja incidentnih situacija i svih nesukladnosti
 • postupati prema dodijeljenim odgovornostima i utvrđenim postupcima, uz stalno poboljšanje učinkovitosti poslovnih procesa, kvalitete proizvoda i usluga i upravljanja okolišem
 • poznavati, održavati i provoditi politiku upravljanja kvalitetom i okolišem te ju držati dostupnom javnost
 • štititi podatke koji se u sustavu kreiraju, prenose, pohranjuju i obraduju te proaktivno upravljati i štititi imovinu Parkova, a pogotovo od neovlaštenog pristupa i uporabe
 • osigurati postojanost računalne opreme (eng. hardware), aplikacija (eng. software) i podataka koje informacijski sustav sadrži te zaštititi investiciju tvrtke u računalni informacijski sustav
 • osobne podatke čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe prikupljanja osobnih podataka
 • zaštititi procese, programe i podatke od namjernog ili slučajnog neovlaštenog mijenjanja 
 • osigurati da ovlaštene osobe imaju pristup informacijama u odgovarajućem obliku i kada su potrebni.


OPĆI CILJEVI UPRAVLJANJA KVALITETOM, OKOLIŠEM I SIGURNOŠĆU INFORMACIJA

 • pratiti i osiguravati neprestano zadovoljstvo korisnika i zainteresiranih strana
 • smanjivati troškove poslovanja uspješnijim izvođenjem procesa i prikladnim održavanjem objekata i uređaja
 • kontinuirano pratiti promjene u okruženju
 • procjenjivati rizike vezane uz sve aspekte poslovanja
 • unapređivati stanje urbanog okoliša i osiguravati bolje uvjete života sadašnjih i budućih generacija
 • trajno poboljšavati odnos prema okolišu i smanjivati opterećenja otpadom i emisijama
 • kontinuiranim poboljšanjem kvalitete jačati povjerenje korisnika
 • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati
 • stvoriti radno okruženje koje će osigurati bolju internu komunikaciju i suradnju
 • osigurati odgovarajuću sigurnost informacija te njihovu zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja 
 • osigurati točnost i cjelovitost informacije
 • osigurati da je informacija dostupna samo onima kojima je namijenjena
 • osigurati da je autoriziranim korisnicima moguć pristup informacijama i aplikacijama onda kada je to potrebno
 • osigurati uvjete za neprekinuto poslovanje i odvijanje svih procesa i odnosa zainteresiranih strana, odnosno uvjete za njihovo učinkovito i djelotvorno upravljanje.


Da bi ostvarila svoju svrhu, politika sigurnosti korisnicima nameće obvezujuća pravila ponašanja koja ograničavaju slobodu pri pregledavanju, korištenju i ažuriranju povjerljivih podataka, te pravila za ispravno korištenje računalne opreme koja je korisnicima dana na korištenje.


Provođenjem politike sigurnosti društvo smanjuje:

 • mogućnost gubitka podataka i prekida u poslovanju
 • mogućnost gubitka povjerenja kod svojih partnera, kupaca, i krajnjih korisnika
 • mogućnost   financijskih gubitaka koji mogu nastati kao izravna   ili neizravna posljedica napada
 • mogućnost gubitka tržišne pozicije Društva.


Provođenjem politike sigurnosti osigurava se stabilno poslovanje tvrtke.