Novosti

Međunarodna konferencija „Varaždin Green Days„ 6. i 7. listopada u Varaždinu
21. rujna 2022. Komentari - 0
U četvrtak 6. listopada u Varaždinu započinju „Varaždin Green Days” - konferencija koja će okupiti jedinice lokalne samouprave, djelatnike hrvatskih komunalnih poduzeća i stručnjake s područja ove značajne djelatnosti, kako bi im približila novitete iz struke te omogućila razmjenu iskustava i tehničkih rješenja.
Natječaj za zapošljavanje
20. rujna 2022. Komentari - 0
Objavljen je natječaj za zapošljavanje na više radnih mjesta.
Natječaj za prodaju vozila
1. rujna 2022. Komentari - 0
Objavljen je natječaj za prodaju vozila u vlasništvu Parkova d.o.o.
Natječaj za prodaju napuštenih grobnica na Varaždinskom groblju
30. kolovoza 2022. Komentari - 0
Objavljen je natječaj za prodaju napuštenih grobnica na Varaždinskom groblju.

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću informacija

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću informacija


Poslovni uspjeh Parkova d.o.o. počiva na zalaganju i uspostavi odgovornosti cjelokupnog radnog kolektiva na svim razinama organizacije u postizanju zadovoljstva svih zainteresiranih strana kvalitetnim i ekološki prihvatljivim:

 • održavanjem javnih zelenih površina
 • održavanjem groblja i obavljanjem pogrebnih poslova
 • proizvodnjom i prodajom bilja.


Postizanje zadovoljstva svih zainteresiranih strana nastojimo ostvariti kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću informacija, uzimajući u obzir sve aspekte rizika.


Sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću informacija je tako uspostavljen i održavan da zaposlenici na svim razinama, na čelu s Upravom, imaju obvezu: 

 • zadovoljavati zakone i druge obvezujuće propise
 • zadovoljavati zahtjeve i potrebe korisnika i kupaca
 • sprječavati onečišćenja okoliša, ugrožavanje zdravlja i sigurnosti ljudi te odgovorno gospodariti svim resursima, osobito prirodnim, kroz značajne aspekte okoliša
 • preventivno djelovati u smislu sprječavanja incidentnih situacija i svih nesukladnosti
 • postupati prema dodijeljenim odgovornostima i utvrđenim postupcima, uz stalno poboljšanje učinkovitosti poslovnih procesa, kvalitete proizvoda i usluga i upravljanja okolišem
 • poznavati, održavati i provoditi politiku upravljanja kvalitetom i okolišem te ju držati dostupnom javnost
 • štititi podatke koji se u sustavu kreiraju, prenose, pohranjuju i obraduju te proaktivno upravljati i štititi imovinu Parkova, a pogotovo od neovlaštenog pristupa i uporabe
 • osigurati postojanost računalne opreme (eng. hardware), aplikacija (eng. software) i podataka koje informacijski sustav sadrži te zaštititi investiciju tvrtke u računalni informacijski sustav
 • osobne podatke čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe prikupljanja osobnih podataka
 • zaštititi procese, programe i podatke od namjernog ili slučajnog neovlaštenog mijenjanja 
 • osigurati da ovlaštene osobe imaju pristup informacijama u odgovarajućem obliku i kada su potrebni.


OPĆI CILJEVI UPRAVLJANJA KVALITETOM, OKOLIŠEM I SIGURNOŠĆU INFORMACIJA

 • pratiti i osiguravati neprestano zadovoljstvo korisnika i zainteresiranih strana
 • smanjivati troškove poslovanja uspješnijim izvođenjem procesa i prikladnim održavanjem objekata i uređaja
 • kontinuirano pratiti promjene u okruženju
 • procjenjivati rizike vezane uz sve aspekte poslovanja
 • unapređivati stanje urbanog okoliša i osiguravati bolje uvjete života sadašnjih i budućih generacija
 • trajno poboljšavati odnos prema okolišu i smanjivati opterećenja otpadom i emisijama
 • kontinuiranim poboljšanjem kvalitete jačati povjerenje korisnika
 • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati
 • stvoriti radno okruženje koje će osigurati bolju internu komunikaciju i suradnju
 • osigurati odgovarajuću sigurnost informacija te njihovu zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja 
 • osigurati točnost i cjelovitost informacije
 • osigurati da je informacija dostupna samo onima kojima je namijenjena
 • osigurati da je autoriziranim korisnicima moguć pristup informacijama i aplikacijama onda kada je to potrebno
 • osigurati uvjete za neprekinuto poslovanje i odvijanje svih procesa i odnosa zainteresiranih strana, odnosno uvjete za njihovo učinkovito i djelotvorno upravljanje.


Da bi ostvarila svoju svrhu, politika sigurnosti korisnicima nameće obvezujuća pravila ponašanja koja ograničavaju slobodu pri pregledavanju, korištenju i ažuriranju povjerljivih podataka, te pravila za ispravno korištenje računalne opreme koja je korisnicima dana na korištenje.


Provođenjem politike sigurnosti društvo smanjuje:

 • mogućnost gubitka podataka i prekida u poslovanju
 • mogućnost gubitka povjerenja kod svojih partnera, kupaca, i krajnjih korisnika
 • mogućnost   financijskih gubitaka koji mogu nastati kao izravna   ili neizravna posljedica napada
 • mogućnost gubitka tržišne pozicije Društva.


Provođenjem politike sigurnosti osigurava se stabilno poslovanje tvrtke.