Plaćanje računa Parkova jednostavno i bez naknade putem mobilne aplikacije KEKS Pay

U suradnji s Erste bankom, od sada građanima omogućavamo da korištenjem mobilne aplikacije KEKS Pay Erste banke primaju digitalne račune i uplatnice i plaćaju ih trajno bez naknada. Usluga je dostupna svim građanima, i to neovisno o banci u kojoj imaju račun.

U sustav su uključeni i Grad Varaždin, Čistoća i Varkom pa tako na ovaj način građani mogu plaćati gradsku komunalnu naknadu, vodne usluge, odvoz komunalnog otpada te grobnu naknadu.

Za korištenje usluge potrebno je na mobitelu instalirati besplatnu KEKS Pay aplikaciju te u opciji „KEKS Pay režije“ odabrati izdavatelja računa čije redovite račune/uplatnice žele primati u KEKS Pay. Nakon krajnje jednostavne aktivacije potrebno je unijeti debitnu ili kreditnu karticu banke, s koje će korisnik u buduće plaćati svoje račune. Korisnicima ove usluge računi ne stižu na kućnu adresu, već ih u KEKS Pay primaju digitalno i u PDF formatu, odnosno po želji i na e-mail. Nakon plaćanja računa, potvrda o izvršenoj uplati korisnik aplikacije automatski prima na e-mail, a sve transakcije su korisnicima u KEKS Payu dostupne 11 godina, a pripadajući računi u PDF formatu najmanje dvije. U tom smislu KEKS Pay predstavlja ujedno arhivu računa koja je korisnicima uvijek dostupna, pa čak i ako deinstaliraju aplikaciju i kasnije ponovno instaliraju. Korisnik od usluge „KEKS Pay režije“ po želji može odustati u bilo kojem trenutku.

Plaćanje režija jedna je od najčešće korištenih funkcionalnosti KEKS Paya. Trenutačno su dostupne usluge 65 različitih izdavatelja računa, poput naknada jedinica lokalne samouprave, komunalnih poduzeća, vrtića i sl. u više od 20 hrvatskih gradova, pri čemu njihov broj kontinuirano raste.


Komentari