Parkovi prijavili projekt „Povezivanje zelene infrastrukture unutar spomenika parkovne arhitekture“

Na javni poziv Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije prijavili smo projekt pod nazivom „Povezivanje zelene infrastrukture unutar spomenika parkovne arhitekture“.

Cilj projekta „Povezivanje zelene infrastrukture unutar spomenika parkovne arhitekture“ je urbanom zelenom preobrazbom područja između starog i novog djela groblja uspostaviti prirodnu ravnotežu okoliša kroz stvaranje javnog sustava povezanog prostora vegetacije, prirodnih staništa, prirodne i kulturne baštine dostupne široj javnosti, čime se doprinosi održivom razvoju i poboljšanju kvalitete života u urbanim područjima.

U tu se svrhu postojeća longitudinalna gradska površina nastala ranijim prostornim odvajanjem proširenja groblja od postojećeg starog djela groblja u širini od 28,50 m i dužini od 260 m urbano preobražuje u povezanu javno dostupnu površinu koja uključuje uređenje šetnice, sadržajno obogaćenje sa urbanom opremom (klupice, koševi za smeće, solarna rasvjeta) i multimedijskom interpretacijom teme za eksterijer koja uključuje prezentacijski prikaz mape groblja, nove zelene infrastrukture, precizan raspored krajobraznog uređenja sa prikazom biljnih vrsta, dok se najmanje 50% prostora ozelenjuje (drveće raznih vrsta, nisko grmlje i trava) i tako povezuje s ostatkom zelenih površina u sustav koji tvori javnu zelenu infrastrukturu.

Navedenim projektom nastoji se unaprijediti zelenintitet grada Varaždina te osigurati preobrazba i unaprjeđenje pojedinih postojećih dijelova zelene infrastrukture i stvaranje novih s ciljem osiguranja funkcionalnosti cjelovitog sustava zelene infrastrukture, kroz stvaranje povezanog, javnog zelenog prostora te otporne urbane sredine dostupne svim stanovnicima i posjetiteljima.

Procijenjeni preliminarni iznos konačne investicije iznosi 7.000.000,00 kn, dok je vrijednost izrade projektno-tehničke dokumentacije 642.500,00 kn.


Komentari