OSTALE USLUGE

2
Prikaz:
Napomena: Uslugu paljenja lampiona je potrebno naručiti i platiti najmanje 24 sata prije željenog termina paljenja. Usluga paljenja lampiona može se izvršiti samo radnim danom i to ponedjeljak do subota.

USLUGA PALJENJA VELIKOG STAKLENOG LAMPIONA

Šifra: USL7.1
50,00 kn 6,64 EUR

USLUGA PALJENJA SREDNJEG LAMPIONA

Šifra: USL7.2
37,00 kn 4,91 EUR