Grabljanje travnjaka

U proljeće i jesen naši djelatnici na zelenim površinama čiste travnjake od otpalog lišća. Ovisno i intenzitetu i dinamici opadanja lišća, grabljamo u dva navrata. Obično je to u listopadu i prosincu, neposredno prije blagdana, te od veljače pa sve do pred košnju.

U jednom grabljanju očisti se 610.897 m² travnjaka.

Održavanje čistoće travnjaka nije samo čišćenje od lišća jer nađu se tu i papir, kamenje, kutije i drugi otpadni materijal kojeg usput sakupimo. Istovremeno se prozračuje tlo kako bi se stvorili povoljni uvjete za rast i razvoj trave.

Čišćenje izvodimo strojno, sa strojem za sakupljanje lišća, te ručnim putem, grabljanjem. U nasadima ruža i drugog cvijeća i pod gustim nasadima stablašica i grmlja, drvoredima i soliternim stablima, lišće i zaostali otpad čistimo isključivo ručno.

Zelene površine nisu uvijek apsolutno bez lišća. Kao i u privatnim vrtovima i dvorištima, i lišće na javnim površinama ne otpadne s drveća odjednom. Klima je posljednjih godina promijenila i nema više one hladnoće ni mrazova kao što je to nekada bilo. Zbog promjene klime lišće se dugo zadržava na stablima i ne otpadne u jednom navratu već pada postepeno kroz dulji vremenski period. S drveća otpada postepeno, od rujna pa sve do ožujka. Zbog toga smo od 2022. godine povećali i broj izgrabljivanja na dva puta u proljeće i dva puta u jesen, a kako bi naš grad bio što ljepši.

Čišćenje travnjaka vrši se na javnim zelenim površinama l. - lV. grupe. Detaljniju razradu možete pogledati u dokumentu Operativni plan održavanja zelenih površina grada Varaždina za 2022. godinu.