Održan sastanak Projektnog tima za provedbu projekta Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“

Dana 22.09.2021. u prostorijama SŠ „Arboretum Opeka“ održan je sastanak Projektnog tima za provedbu projekta Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“. Kao partneri na projektu, na sastanku su sudjelovali predstavnici Parkova d.o.o., kao i predstavnici nositelja projekta SŠ „Arboretum Opeka“ i predstavnici partnera na projektu - SŠ Bedekovčina, SŠ Ludbreg i Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet.


Komentari