Obavijest posjetiteljima groblja i pčelarima o vršenju fitosanitarne zaštite tuja

Obavještavamo posjetitelje groblja i pčelare iz naše okolice da ćemo u petak, 13.5.2022. godine, u razdoblju od 8:00 do 15:00 sati vršiti fitosanitarnu zaštitu tuja protiv tujinog potkornjaka i krasnika na varaždinskom i biškupečkom groblju sredstvima koja se nalaze u FIS bazi Ministarstva poljoprivrede.

Molimo pčelare koji se nalaze u blizini da ne puštaju pčele na pašu u tom razdoblju.


Oko 146.000,00 m² nasada tuja koje se nalaze na našem groblju moramo zaštititi od štetnika, a najučinkovitija metoda zaštite je upotreba insekticida. Tretiranje počinjemo u ranim jutarnjim satima, prema stručnim elaboratima i u suradnji sa za to ovlaštenim subjektima. Obavijesti za posjetitelje groblja biti će i na ulazima pa molimo posjetitelje da, ako je moguće, posjetu groblju odgode za kasnije.

Komentari