Novosti

Zatvorena voda na groblju
23. studenog 2022. Komentari - 0
Poštovani korisnici groblja,
informiramo vas da smo zbog najave temperatura ispod ništice zatvorili vodu na slavinama i navodnjavanju na groblju.
Radno vrijeme Vrtnog centra
16. studenog 2022. Komentari - 0
Dragi kupci,
obavještavamo Vas da je trenutno radno vrijeme Vrtnog centra Parkova d.o.o., radnim danom od 8 do 16 sati i subotom od 7 do 13 sati.
Varaždinska groblja postaju digitalni muzeji
31. listopada 2022. Komentari - 0
Kada pričamo o životima naših najmilijih, najčešće se prisjećamo onih najljepših trenutaka. Kako su nas nasmijali, obradovali, učinili ponosnim ili naučili važne životne lekcije. Nakon što ih više ne bude, simboli njihova bogatog života budu samo grobovi na gradskim i manjim grobljima.
Plaćanje računa Parkova jednostavno i bez naknade putem mobilne aplikacije KEKS Pay
17. listopada 2022. Komentari - 0
U suradnji s Erste bankom, od sada građanima omogućavamo da korištenjem mobilne aplikacije KEKS Pay Erste banke primaju digitalne račune i uplatnice i plaćaju ih trajno bez naknada.

Informacije o zaštiti osobnih podataka

INFORMACIJE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 

Obzirom na primjenu GDPR-a, želimo vas upoznati da smo poduzeli sve potrebne korake u smislu usklađivanja našeg poslovanja s Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i vijeća 2016/679. Nastavit ćemo kontinuirano održavati svoju usklađenost sa svim primjenjivim propisima o zaštiti podataka, a posebice s Općom uredbom o zaštiti podataka.


U nastavku ćemo vam na jednostavan i razumljiv način objasniti kako obrađujemo vaše osobne podatke, sa željom da zadržimo vaše puno povjerenje u način kako postupamo s vašim osobnim podacima.


Konkretna svrha i načini obrade vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg prikupljamo vaše podatke. Prilikom prikupljanja osobnih podataka ispitaniku pružamo informaciju o njegovom identitetu i kontakt podacima, svrhama obrade i pravnoj osnovi za obradu podataka, primateljima, iznošenju u treće zemlje, razdoblju pohrane, mogućnosti povlačenja privole. Zbog toga smo pripremili dokument Informacija o zaštiti osobnih podataka poslovnih partnera i njihovih zaposlenika, korisnika grobnih mjesta, platitelja za grobno mjesto, sudionika nagradnih igara, fizičke osobe ili odgovorne i povezane osobe u pravnim osobama koje se javljaju za donacije i sponzorstva, korisnici i posjetitelji groblja, zaposlenici i stranke Parkova, oštećenici, stranke Parkova, korisnici mobilne aplikacije i web stranice Parkova.

Za korisnike internetse stranice www.parkovi.eu i mobilne aplikacije VaraždinCemetery izradili smo i posebnu Informaciju o zaštiti osobnih podataka.


Odlukom smo imenovali i službenika za zaštitu podataka.


Politika zaštite osobnih podataka objašnjava koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s korištenjem naših internetskih stranica i mobilne aplikacije. 


Parkovi d.o.o. su definirali Uvjete korištenja Internet stranicama www.parkovi.eu. Pristupom internet stranicima www.parkovi.eu potvrđujete da pristajete na primjenu Uvjeta korištenja internet stranica www.parkovi.eu i na njihove pravne učinke. 

Parkovi d.o.o. su definirali Uvjete korištenja mobilnom aplikacijom VaraždinCemetery. Pristupom mobilnoj aplikaciji VaraždinCemetery potvrđujete da pristajete na primjenu Uvjeta korištenja mobilne aplikacije VaraždinCemetery i na njihove pravne učinke. 


Na ovim internetskim stranicama koriste se kolačići, u svrhu analize korištenja stranice, poboljšanja njene funkcionalnosti i sadržaja te upravljanja prikazanim reklamama. Parkovi d.o.o. su definirali Pravila o postupanju s „kolačićima“ a korištenje kolačića možete putem svog preglednika ograničiti ili u potpunosti onemogućiti, odnosno podnijeti prigovor na korištenje istih. 


Svaka osoba čiji osobni podaci se obrađuju u Parkovima, odnosno njezin zakonski zastupnik, može zatražiti ostvarivanje prava na pristup, ispravak i brisanje osobnih podataka koji se odnose na nju i za koje je dala privolu.

Zahtjev za pristup osobnim podacima koji se obrađuju u informacijskom sustavu Parkova d.o.o.., njihov ispravak, brisanje i prenosivost se može predati osobno ili poslati na adresu:

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Hallerova aleja 8, 42000 Varaždin

Tel.: +385(42) 332 780

Fax.: +385(42) 332 787

E-mail: kadrovskasluzba@parkovi.eu

Nije predviđeno plaćanje naknade za zahtjeve.


Svaka osoba čiji osobni podaci se obrađuju u Parkovima, odnosno njezin zakonski zastupnik, koja smatra da joj je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava nadzornom tijelu. Nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb; Tel: +385 1 46 09 000, Fax: +385 1 46 09 099, E-mail: azop@azop.hr, Web: www.azop.hr.

Predlažemo ispitaniku, odnosno njegovom zakonskom zastupniku da prije podnošenja zahtjeva za utvrđivanje povrede prava, kontaktira našeg službeniku za zaštitu osobnih podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.


Više informacija o GDPR-u možete pronaći na sljedećim poveznicama:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html

www.azop.hr


Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka definirali smo pravila i procedure Parkova d.o.o. u prikupljanju, obradi i ponašanju s osobnim podacima pojedinaca.

Sustav informacijske sigurnosti osigurava povjerljivost, integritet i dostupnost informacija primjenom procesa upravljanja rizicima i pružanjem povjerenja zainteresiranim stranama da su rizici adekvatno upravljani. Dio sustava informacijske sigurnosti je i Sigurnosna politika informacijskog sustava Parkova d.o.o.. Ona je dokument kojemu je cilj omogućiti uspostavu sigurnosti na svim kritičnim točkama informacijskog sustava, u bilo kojem segmentu sigurnosti. Ona je skup pravila, smjernica i postupaka koja definiraju na koji način informacijski sustav učiniti sigurnim i kako zaštititi njegove tehnološke i informacijske vrijednosti.

Sigurnosna politika informacijskog sustava Parkova d.o.o. odnosi se na sve zaposlenike Parkova d.o.o. poslovne partnere i osobe koje su tu prisutne po drugim dužnostima, obvezama i razlozima i koje imaju pristup informatičkoj tehnologiji, fizičkim komponentama, programskoj podršci, servisima i podacima Parkova. Ona govori korisnicima informacijskog sustava Parkova što smiju raditi, što ne smiju raditi, što moraju raditi i koja je njihova odgovornost.