Novosti

Natječaj za zapošljavanje - strojar
24. siječnja 2022. Komentari - 0
Objavljen je natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu - strojar.
Održavanje zelene baštine našeg groblja sve je veći izazov
22. siječnja 2022. Komentari - 0
Rješenjem Republičkog zavoda za zaštitu prirode Varaždinsko groblje je od 1966. godine zaštićeno kao spomenik prirode (spomenik vrtne arhitekture), te je upisano u Upisnik zaštićenih područja.
Nove epidemiološke mjere Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
12. siječnja 2022. Komentari - 0
Poštovani,
sukladno odluci Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, molimo Vas da prilikom posjeta groblju i prisustvovanju posljednjim ispraćajima poštujete propisane nužne epidemiološke mjere
Obavijest o promjeni radnog vremena
3. siječnja 2022. Komentari - 0
Poštovani građani i korisnici naših usluga,

u želji da se približimo Vašim potrebama i unaprijedimo naš rad od, 3. siječnja 2022. godine mijenjamo uredovno radno vrijeme za rad sa strankama za pogrebnu službu i zajedničke upravne službe na adresi Hallerova aleja 8, Varaždin.

Informacije o zaštiti osobnih podataka

INFORMACIJE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 

Obzirom na primjenu GDPR-a, želimo vas upoznati da smo poduzeli sve potrebne korake u smislu usklađivanja našeg poslovanja s Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i vijeća 2016/679. Nastavit ćemo kontinuirano održavati svoju usklađenost sa svim primjenjivim propisima o zaštiti podataka, a posebice s Općom uredbom o zaštiti podataka.


U nastavku ćemo vam na jednostavan i razumljiv način objasniti kako obrađujemo vaše osobne podatke, sa željom da zadržimo vaše puno povjerenje u način kako postupamo s vašim osobnim podacima.


Konkretna svrha i načini obrade vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg prikupljamo vaše podatke. Prilikom prikupljanja osobnih podataka ispitaniku pružamo informaciju o njegovom identitetu i kontakt podacima, svrhama obrade i pravnoj osnovi za obradu podataka, primateljima, iznošenju u treće zemlje, razdoblju pohrane, mogućnosti povlačenja privole. Zbog toga smo pripremili dokument Informacija o zaštiti osobnih podataka poslovnih partnera i njihovih zaposlenika, korisnika grobnih mjesta, platitelja za grobno mjesto, sudionika nagradnih igara, fizičke osobe ili odgovorne i povezane osobe u pravnim osobama koje se javljaju za donacije i sponzorstva, korisnici i posjetitelji groblja, zaposlenici i stranke Parkova, oštećenici, stranke Parkova, korisnici mobilne aplikacije i web stranice Parkova.

Za korisnike internetse stranice www.parkovi.eu i mobilne aplikacije VaraždinCemetery izradili smo i posebnu Informaciju o zaštiti osobnih podataka.


Odlukom smo imenovali i službenika za zaštitu podataka.


Politika zaštite osobnih podataka objašnjava koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s korištenjem naših internetskih stranica i mobilne aplikacije. 


Parkovi d.o.o. su definirali Uvjete korištenja Internet stranicama www.parkovi.eu. Pristupom internet stranicima www.parkovi.eu potvrđujete da pristajete na primjenu Uvjeta korištenja internet stranica www.parkovi.eu i na njihove pravne učinke. 

Parkovi d.o.o. su definirali Uvjete korištenja mobilnom aplikacijom VaraždinCemetery. Pristupom mobilnoj aplikaciji VaraždinCemetery potvrđujete da pristajete na primjenu Uvjeta korištenja mobilne aplikacije VaraždinCemetery i na njihove pravne učinke. 


Na ovim internetskim stranicama koriste se kolačići, u svrhu analize korištenja stranice, poboljšanja njene funkcionalnosti i sadržaja te upravljanja prikazanim reklamama. Parkovi d.o.o. su definirali Pravila o postupanju s „kolačićima“ a korištenje kolačića možete putem svog preglednika ograničiti ili u potpunosti onemogućiti, odnosno podnijeti prigovor na korištenje istih. 


Svaka osoba čiji osobni podaci se obrađuju u Parkovima, odnosno njezin zakonski zastupnik, može zatražiti ostvarivanje prava na pristup, ispravak i brisanje osobnih podataka koji se odnose na nju i za koje je dala privolu.

Zahtjev za pristup osobnim podacima koji se obrađuju u informacijskom sustavu Parkova d.o.o.., njihov ispravak, brisanje i prenosivost se može predati osobno ili poslati na adresu:

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Hallerova aleja 8, 42000 Varaždin

Tel.: +385(42) 332 780

Fax.: +385(42) 332 787

E-mail: kadrovskasluzba@parkovi.eu

Nije predviđeno plaćanje naknade za zahtjeve.


Svaka osoba čiji osobni podaci se obrađuju u Parkovima, odnosno njezin zakonski zastupnik, koja smatra da joj je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava nadzornom tijelu. Nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb; Tel: +385 1 46 09 000, Fax: +385 1 46 09 099, E-mail: azop@azop.hr, Web: www.azop.hr.

Predlažemo ispitaniku, odnosno njegovom zakonskom zastupniku da prije podnošenja zahtjeva za utvrđivanje povrede prava, kontaktira našeg službeniku za zaštitu osobnih podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.


Više informacija o GDPR-u možete pronaći na sljedećim poveznicama:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html

www.azop.hr


Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka definirali smo pravila i procedure Parkova d.o.o. u prikupljanju, obradi i ponašanju s osobnim podacima pojedinaca.

Sustav informacijske sigurnosti osigurava povjerljivost, integritet i dostupnost informacija primjenom procesa upravljanja rizicima i pružanjem povjerenja zainteresiranim stranama da su rizici adekvatno upravljani. Dio sustava informacijske sigurnosti je i Sigurnosna politika informacijskog sustava Parkova d.o.o.. Ona je dokument kojemu je cilj omogućiti uspostavu sigurnosti na svim kritičnim točkama informacijskog sustava, u bilo kojem segmentu sigurnosti. Ona je skup pravila, smjernica i postupaka koja definiraju na koji način informacijski sustav učiniti sigurnim i kako zaštititi njegove tehnološke i informacijske vrijednosti.

Sigurnosna politika informacijskog sustava Parkova d.o.o. odnosi se na sve zaposlenike Parkova d.o.o. poslovne partnere i osobe koje su tu prisutne po drugim dužnostima, obvezama i razlozima i koje imaju pristup informatičkoj tehnologiji, fizičkim komponentama, programskoj podršci, servisima i podacima Parkova. Ona govori korisnicima informacijskog sustava Parkova što smiju raditi, što ne smiju raditi, što moraju raditi i koja je njihova odgovornost.