Dovršena sanacija travnjaka i okoliša II. Osnovne škole

Ovih dana Parkovi d.o.o. provodili su radove na sanaciji travnjaka i uređenju okoliša II. Osnovne škole, a sve kako bi lijepa nova fasada školske zgrade zasjala punim sjajem. Nakon građevinskih radova na energetskoj obnovi škole zelenilo oko objekata je dosta uništeno, pa su zato obavljeni pripremni radovi kao što su izgrabljivanje kamenja i ostataka šute iz travnjaka i frezanje uništenih dijelova travnjaka. Nakon toga obnovljen je travnjak te je u njega ugrađena svježa zemlja i posijana trava. Obnovljene su i cvjetne gredice, dosađeni ukrasni grmovi, te se uredilo i ostalo postojeće bilje oko škole.


Komentari