Aerodrom Varaždin

Temeljem Ugovora o upravljanju i korištenju varaždinskog aerodroma, sklopljenog između Grada Varaždina i Parkova d.o.o. kao Upravitelja, Parkovi d.o.o. su operater Aerodroma Varaždin.

Aerodrom Varaždin je službeno 26. listopada 2021. dobio Odobrenje za uporabu aerodroma, dok je od 4. studenog 2021. upisan u zborniku zrakoplovnih informacija (AIP) Republike Hrvatske.


Tehnički podaci o Aerodromu Varaždin:


1.        

ARP koordinate i položaj na AD

ARP coordinates and site at AD

461739.18N 0162300.50E

2.        

Smjer i udaljenost od (grada)

Direction and distance from (city)

2 KM E od/from Varaždin

3.        

Nadmorska visina/Odnosna tempeartura

AD Elevation/Reference temperature

547 FT / 28.2°C (JUL)

4.        

Operator AD, adresa, telefon, telefax, AFS, E-mail, Web site

AD Operator, address, telephone, telefax, AFS, E-mail, Web site

Parkovi d.o.o. Varaždin

Hallerova aleja 8

42000 Varaždin

Hrvatska

TEL: (+385) 99 583 6103

FAX: (+385 42) 332 787

E-mail: aerodromldva@parkovi.eu

5.        

Dozvoljene vrste prometa (IFR/VFR)

Types of traffic permitted (IFR/VFR)

VFR

6.        

Operator AD /

AD Operator

 

Radna vremena

Operational hours

0700-1400 (0600-1300)*

NAPOMENA: Operator aerodroma ne radi

tijekom državnih praznika /

NOTE: Aerodrome operator does not work

during public holidays

O/R 24 HR PPR (za dolazak/odlazak izvan

radnog vremena / for ARR/DEP outside AD

HR SER):

TEL: +385 99 583 6103

E-mail: aerodromldva@parkovi.eu

7.        

Fizičke Karakteristike Uzletno-Sletne Staze

Runway Physical Characteristics

Oznake RWY: 16/34

Dimenzije RWY: 1611 x 30 m

8.        

Komunikacijske službe ATS-a

ATS Communication facilities

Varaždin Radio – 118.275


Važni dokumenti Aerodroma Varaždin dostupni su u nastavku:

Pravila ponašanja na Aerodromu Varaždin

Rješenje o uporabi aerodroma

LDVA

LD_AD_2_LDVA_ADC

LD_AD_2_LDVA_VAC

Cjenik / Pricelist

Komercijalni cjenik / Commercial price list